Test Kariery

Dostępne online

Bada wagę/ważność czynników, które mają wpływ na wybór pracy.

  • 1 godzin(y
  • 100 złotych polskich
  • On - line|Gabinet w Toruniu

Opis usługi

Test Career przeznaczony jest dla osób dorosłych. Bada wagę/ważność czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu. Dodatkowo umożliwia przeanalizowanie dopasowania preferencji zawodowych do potrzeb i celów danej osoby.

Zasady rezygnacji

ODWOŁYWANIE SESJI. 1. Klient ma prawo odwołać sesję: -W przypadku odwołania 48 godzin przed terminem, nie ma dodatkowych opłat. -W przypadku odwołania na mniej niż 48 godzin przed terminem sesji, Klient zobowiązuje się do pokrycia 50% należności. 2. Coach ma prawo odwołać sesję: - W przypadku odwołania 48 godzin przed terminem. - W przypadku odwołania na mniej niż 48 godzin przed terminem sesji, Klient będzie zwolniony z należności za kolejną sesję.