Pro Bono

Dostępne online

Przed wyborem tej opcji skontaktuj się z nami

  • 1 godzin(y
  • On - line|Gabinet w Toruniu

Opis usługi

Oferta specjalna dotyczy osób, które spełniają warunki: Dostały zaproszenie od Coacha, Uzyskały karnet na darmowe sesje ( konkurs, promocja) Ukończyły kurs certyfikacyjny Coacha i są na początku swojej drogi, Zostały skierowane przez jedną z fundacji, z którą wspołpracujemy.

Zasady rezygnacji

ODWOŁYWANIE SESJI. 1. Klient ma prawo odwołać sesję: -W przypadku odwołania 48 godzin przed terminem, nie ma dodatkowych opłat. -W przypadku odwołania na mniej niż 48 godzin przed terminem sesji, Klient zobowiązuje się do pokrycia 50% należności. 2. Coach ma prawo odwołać sesję: - W przypadku odwołania 48 godzin przed terminem. - W przypadku odwołania na mniej niż 48 godzin przed terminem sesji, Klient będzie zwolniony z należności za kolejną sesję.